Belangrijke adressen in vacaturetijd

In deze vacaturetijd is het handig om een aantal zaken vanuit één coördinatie punt te regelen. Hiervoor hebben we een email adres aangemaakt, dit is contact. Ook de berichten die naar het email adres predikant worden gestuurd komen op dit email adres terecht
Voor het melden van pastorale zaken, zieken, voorbedepunten, aanmelden voor doopdiensten etc. kunt u dit email adres gebruiken. Uiteraard kunt u ook nog steeds de vertrouwde route via de kerkelijk werker Rik Gorter of uw wijkouderling gebruiken.
Het emailadres contact wordt beheerd door Paola Grin en Marjon Smits.
Op deze wijze hopen we de continuïteit in de gemeente te borgen.