Brainstormavond nieuw beleidsplan

Als kerkenraad zijn we bezig met nadenken over een nieuw beleidsplan. En daarbij hebben we u en jou nodig! In de afgelopen maanden hebben we als kerkenraad het oude beleidsplan geëvalueerd. Verder hebben we de eerste ideeën verzameld over wat we belangrijke punten vinden voor het nieuwe beleidsplan. Op dit punt aangekomen vragen we feedback. Daarom organiseren we op donderdag 21 maart een brainstormavond waarin we als kerkenraad vertellen wat we tot nu toe bedacht hebben en waarin we daarover in gesprek willen gaan. Wat vindt u, wat vind jij van de punten die gekozen zijn? Wat zou dat kunnen betekenen voor onze gemeente? En hoe zouden we dat verder kunnen uitwerken?

Deze week zijn commissies, Bijbelkringen, enz. benaderd met de vraag of ze met 2 of 3 mensen aanwezig kunnen zijn op 21 maart. Op die manier hopen we een mooie afspiegeling van de gemeente bijeen te hebben om in gesprek te gaan. Het kan zijn dat u of jij denkt: maar ik heb niets gehoord en ik wil er graag bij zijn! Dan zeggen we: van harte welkom! Bij deze uitgenodigd!

Nog even de gegevens op een rij:

Datum: 21 maart 2019

Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur is er koffie en thee)

Plaats: Kerk

Voor het programma is het fijn als u of jij zich even aanmeldt. Dat kan via email. Graag voor vrijdag 15 maart.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Linda Oosthoek, Yvonne Klapwijk, Bert van Dijk, ds. Arjen Terlouw