Cappuccino+

Woensdag 16 januari komen we weer van 9.00 tot 10.15 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de ochtenden met een stukje verdieping aan de hand van een Bijbeltekst of Bijbelgedeelte. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we met elkaar in gesprek. Daarna is er alle gelegenheid om samen de Here God te danken en voorbede te doen voor onze gemeente en de wereld om ons heen. Daarbij is iedereen vrij om zacht of hardop mee te doen. Voel je welkom!! Data D.V.: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei en 19 juni