Corona maatregelen – Kerkdiensten thuis volgen via KerkdienstGemist.nl

De maatregelen van de overheid van 12 maart om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten, raakt uiteraard ook onze kerkdiensten.

In haar vergadering van 12 maart heeft de Kerkenraad daarom tot de volgende maatregelen besloten:

  • We verzoeken alle gemeenteleden zo veel mogelijk de diensten digitaal bij te wonen via KerkdienstGemist.nl . Zoek elkaar daarbij op, om samen diensten te beleven.
  • In de kerk zullen de diensten gehouden worden zodat we deze kunnen uitzenden. Daarbij is er beperkt ruimte voor kerkgangers die de dienst echt fysiek bij willen wonen.
  • Er zal geen zondagschool zijn, geen crêche en geen koffie drinken en ontmoeting na de dienst.
  • De collectes verlopen zo veel mogelijk via de GivtApp, en we verzoeken alle gemeenteleden hiermee onze gemeente te blijven steunen.
  • De weekbrief zullen we digitaal verspreiden. Om dit te kunnen realiseren, verzoeken we gemeenteleden hun e-mailadres achter te laten op  ..


Laten we deze tijd, waarin de dingen anders gaan dan we gewend zijn,ook gebruiken om op nieuwe wijze naar elkaar om te zien. Daarom onderstrepen we nogmaals: nodig elkaar uit, zie naar elkaar om en help elkaar waar nodig om de dienst thuis mee te kunnen beleven. Zo vormen we als het ware vele kleine huisgemeenten.

Deze aanpak geldt in ieder geval tot en met
31 maart 2020, waarna er vanuit overheidswege nieuwe richtlijnen worden verwacht. Verdere ontwikkelingen zullen we via de website (www.hervormd.nl) delen en via e-mail.

De handleidingen om gebruik te maken van de online diensten en collectes, staan hier op de site onder Kerk Online. Ons advies is om in ieder geval enkele dagen van te voren aan te melden via de site van Kerkdienstgemist.nl en te testen of u de eerdere diensten kunt bekijken.

Omdat de situatie met Corona mogelijk de servers van Kerkdienstgemist overbelast bestaat er de kans dat deze dienst niet soepel werkt, maar de opnames zijn dan altijd achteraf te bekijken.