Dorcas Voedselactie 2018

Dit jaar zullen we als gemeente weer meedoen met de Nationale Dorcas Voedselactie. Bij de dankdiensten op woensdag 7 november a.s. zullen de diakenen graag uw gaven voor deze voedselactie in ontvangst nemen. Wij zullen u in het volgend Kerknieuws informeren over de producten, die voor deze voedselpakketten worden gevraagd. Op vrijdagavond 9 november tussen 19.00 en 21.00 uur en zaterdag 10 november a.s. tussen 09.00 en 16.00 uur zullen vrijwilligers van onze gemeente in de plaatselijke supermarkten het publiek vragen om mee te doen met de actie en de boodschappenlijstjes uitdelen. Hiervoor vragen wij om uw medewerking door een uurtje van uw tijd ter beschikking te stellen in de strijd tegen armoede en honger. Wij kunnen niet zonder uw hulp! U kunt zich aanmelden via diaken Sylvia van den Bogerd: email. U kunt zich ook inschrijven door uw naam en telefoonnummer in te vullen op de intekenlijst in de hal van de kerk. Meer informatie over de voedselactie: www.dorcasvoedselactie.nl.

Namens de diakenen een hartelijke groet.
Sylvia van den Bogerd