Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele
wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of
een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden
Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En
wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of
er dan eten op tafel komt…
In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig
om vooral ouderen te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er
pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij
helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde
toekomst.
Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door de QR-code hieronder te scannen of geld over te maken
op rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 o.v.v. Voedselactie. Er zullen a.s. zondag ook flyers
op de stoelen liggen in de kerk.
Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl