Kokers en bidders gevraagd voor Alpha!

Zoals u hiervóór al kunt lezen, hopen we op 23 januari weer te starten met een nieuwe Alphacursus. De cursus start iedere week met een gezamenlijke maaltijd. Daar vragen we uw hulp voor!! Vindt u het leuk om te koken voor een groep en draagt u de Alpha een warm hart toe? Geef u dan op om 1 of meerdere keren te koken op woensdagavond in de periode 31 januari t/m eind april. Opgeven kan via alpha@hervormd.nl of via de lijst in de hal van de kerk. Daarnaast vragen we of u wilt bidden voor Alpha. Als u wilt worden meegenomen in de wekelijkse mail, kunt u zich opgeven via alpha@hervormd.nl.

Alvast heel hartelijk bedankt. 

Het Alphateam