Nieuwsbrief familie Den Hartog in Thailand

Een gedeelte uit de nieuwsbrief van ons uitgezonden zendingsechtpaar Sijmen en Annelies den Hartog

Beste lezer,

Langzaam verdwijnen de kerstliedjes uit ons hoofd. Al herinnert Marie ons er nog weleens aan door haar favoriete Thaise nummer te zingen: ‘Kerstmis is de tijd van de liefde’. Het was weer mooi om met de gemeente in Manchakhirie tijdens de Kerstdagen Gods liefde te vieren. Voorheen werden rond de Kerstdagen vooral veel aandacht besteed aan het vertellen van het goede nieuws aan nog niet-gelovigen. Tegenwoordig is er in de meeste kerken ook een dienst, waarbij voornamelijk gelovigen zijn. Een mooie gelegenheid om met elkaar de geboorte van de Here Jezus te vieren, Hem te aanbidden en om daar vervolgens anderen over te vertellen. Dit jaar vierden we in Manchakhirie het Kerstfeest samen met de gemeente in Nong Rua. In beide kerken zijn twee jonge meiden en zij wilden gedoopt worden. Zo werd deze zondag een hele feestelijke dienst. Uit Manchakhirie werd Puen gedoopt. We kennen Puen nu al zo’n 7 jaar en het is prachtig om haar geloof te zien groeien. Ze probeert te leven zoals God dat wil, wil Hem dienen in haar leven en heeft ook een verlangen om anderen daarover te vertellen. We zijn dankbaar voor de gemeente die om haar heen staat. Bidden jullie mee dat Puen dichtbij God leeft en onderscheidt wat van God is en wat niet? Na deze mooie Kerst-doopdienst begonnen de Kerstvieringen bij de kerk en gemeenteleden thuis. De gemeenteleden twijfelden of het Kerstfeest voor de buurt bij de kerk wel gewaardeerd werd. Bij navraag bleek dat de buurtbewoners erop rekenden, dus zetten we met elkaar de schouders eronder. De Isaners zijn wel in voor een feestje! En zo stelden de buurtbewoners voor om het feest niet in de kerk, maar op de straat te houden, haalde de buurman een podiumonderdeel (lees: bamboebed vanonder een veranda) tevoorschijn en hielpen 2 buurvrouwen met het oliebollenbakken. Op dit moment komen de gemeenteleden voornamelijk uit dorpen om het dorp Manchakhirie heen.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de uitbreiding van het Isaanteam. We zijn God dankbaar dat begin februari een Australisch gezin zich gaat vestigen in een nieuw district, NaChuak. Hier is al enige christelijke aanwezigheid, maar nog geen kerk. We zien uit naar Gods verdere werk in NaChuak. Dit district ligt in de provincie Mahasarakham. In dit district woont het Nederlandse gezin Koning èn is één zelfstandige kerk binnen ons team. We bidden dat deze mensen op deze drie plekken elkaar gaan versterken en bemoedigen in het eren van God en verspreiden van het goede nieuws. Alhoewel het koude seizoen dus regelmatig flink koud is, halen de mannen in ons gezin daar ook wel weer de voordelen uit. Daniel en Benj zijn om half 7 ’s morgens buiten te vinden op zoek naar hout voor een vuurtje waar we dan om heen ontbijten. Daarna gaan de jongens met plezier naar school bij meester Leander. Marie vermaakt zich in en om het huis, met en zonder vriendinnetjes. De kinderen ontwikkelen zich goed en zitten op dit moment lekker in hun vel: dankbaar voor! We hebben op dit moment bezoek van de ouders van Sijmen en we genieten van hun aanwezigheid en gezelligheid!

Een hartelijke groet en Gods zegen! Sijmen en Annelies, Daniel, Benj en Marie den Hartog