Profielschets predikant

Profielschets predikant Hervormde gemeente Bergschenhoek (PKN)

Vanwege het vertrek van ds. Arjen Terlouw zijn wij op zoek naar een predikant voor onze
Hervormde gemeente in Bergschenhoek. Wij zijn op zoek naar een voltijds (36 uur)
predikant voor onze gemeente met het volgende profiel:
• Een ervaren predikant die een grote en brede gemeente van harte wil dienen,
geïnspireerd door Gods liefde, in Christus en in gehoorzaamheid aan het Woord van God.

• Een geïnspireerde herder en leraar met visie en passie voor de geestelijke ontwikkeling
van onze gemeente, toegepast in de huidige tijd en cultuur. Dit komt met name tot
uitdrukking in de verkondiging, bijbelkringwerk en themaprojecten.

• Een voorganger met een begrijpelijke, eigentijdse en toepasbare wijze van verkondigen,
waarbij hij aandacht aan de verschillende generaties schenkt.

• Een predikant die in de traditie van de Reformatie staat en zich begeeft op het
grensgebied van verschillende stromingen die onze gemeente kent. In verband met deze
diversiteit zijn samenbindende eigenschappen onmisbaar.

• Hij ondersteunt van harte de visie en missie van de kerkenraad, zoals beschreven in het
beleidsplan 2021-2025 en is bereid deze uit te voeren en (mede) verder te ontwikkelen;
hij onderschrijft de plaatselijke regeling van de gemeente.

• Hij is zeer goed in staat om samen te werken met onze deeltijd kerkelijk werker voor het
ouderenpastoraat en (de nog aan te stellen) deeltijd kerkelijk werker voor 20-30’ers.

• Een predikant die graag in contact treedt met gemeenteleden en met liefde pastorale
zorg in uiteenlopende omstandigheden kan bieden.

• Een predikant met een onbevangen en open houding ten aanzien van kerk-zijn in deze
tijd, gebruikmaking van moderne middelen in de gemeente niet schuwt en openstaat
voor mogelijke vormen van interkerkelijke samenwerking. De inhoud van het evangelie
blijft hierbij altijd de kern.
Goedgekeurd tijdens kerkenraadsvergadering van 06-07-2021