Start Actie Kerkbalans 2023

Dit weekend zal Actie Kerkbalans 2023 starten, waarbij gevraagd zal worden om een vrijwillige bijdrage. Zoals bekend, zijn vrijwillige bijdragen de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente om al het waardevolle werk te kunnen doen tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

Hieronder vindt u verdere informatie over Actie kerkbalans:

Ongeveer 400 gemeenteleden hebben aangeven digitaal (via e-mail) mee te willen doen om op die wijze hun toezegging te kunnen doen. Alle andere gemeenteleden ontvangen de uitnodiging voor Actie kerkbalans op papier per post.

Indien u de uitnodiging per post ontvangt, kunt u op een van de volgende wijzen ervoor zorgen dat uw toezegging door ons wordt ontvangen:

  • Bovenaan de uitnodiging ziet u een QR-code. Door deze te scannen met een QR-scanner van uw mobiel of tablet kunt u uw toezegging digitaal verwerken. Uw gegevens komen dan automatisch bij ons binnen. Dit formulier kunt u dan voor uw eigen administratie bewaren.
  • Uw antwoordformulier kunt u in de bijgesloten antwoordenveloppe in de brievenbus doen bij ons kerkgebouw.
  • U stuurt uw gefrankeerde antwoordenveloppe naar Kerkstaat 1, 2661 CB Bergschenhoek.

Om tijdig een beeld te krijgen van de totale opbrengst, willen we u vriendelijk vragen of u uw toezegging voor woensdag 25 januari wilt doen.

In het geval van vragen of eventueel benodigde hulp, kunt u ons bereiken via email.

Hartelijk dank voor uw deelname en toezegging!

Met vriendelijke groet,

De Kerkrentmeesters