Terugblik voorjaarsmarkt 21 april

Als gemeente Hervormd Bergschenhoek kunnen we dankbaar terugkijken op een zeer geslaagde voorjaarsmarkt waarvan de opbrengst ten goede komt aan het zendingswerk dat Sijmen en Annelies den Hartog in Thailand verrichten. Het prachtige weer, de grote opkomst en goede sfeer heeft geresulteerd in een opbrengst van zo’n € 6.500,00. Dank aan de ruim 70 vrijwilligers en alle bedrijven die zich ingezet hebben en belangeloos geschonken hebben om dit mooie resultaat te behalen.

Zending: NL71RABO0106615939
t.n.v. Zending Hervormd Bergschenhoek