Themadiensten en kringtoerusting

Hoewel het nog volop zomervakantie is, komt een nieuw seizoen alweer dichterbij. De voorbereiding voor het jaarthema is op dit moment nog niet helemaal afgerond. De data van de themadiensten en de kringtoerustingsavonden zijn al wel bekend. Hieronder volgen deze data (onder voorbehoud):

Themadiensten
Zondag 16 september 2018
Zondag 7 oktober 2018
Zondag 4 november 2018
Zondag 18 november 2018
Zondag 9 december 2018
Zondag 6 januari 2019
Zondag 3 februari 2019
Zondag 3 maart 2019
Zondag 24 maart 2019

Toerustingsavonden
Dinsdag 18 september 2018
Dinsdag 9 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Dinsdag 20 november 2018
Dinsdag 11 december 2018
Dinsdag 8 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
Dinsdag 26 maart 2019

Verdere informatie, over het jaarthema, volgt natuurlijk nog. We zien uit naar een inspirerend seizoen!