Verdiepingskring

De volgende avond van de Verdiepingskring staat gepland op DV donderdag 21 februari. De voorgaande avonden gaven aanleiding tot mooie en verdiepende gesprekken. We lezen ditmaal deel IV (‘Het gebedsleven verdiepen’) uit het boek van Tim Keller, Bidden, blz. 157-199. De avond begint om 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur. Opnieuw van harte welkom!

AT