Verdiepingskring

Voor de Verdiepingskring van het komend seizoen is het boek dat gekozen is op voorstel vanuit de kring: Tim Keller, Bidden. Vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. ISBN: 9789051945362.
Wie mee wil doen, kan zich alvast voorbereiden. De data van de kringavonden zijn op dit moment nog niet bekend. Deze volgen zo spoedig mogelijk. Alvast van harte uitgenodigd om mee te doen!
AT