Week van Gebed: vrijdag 18 tot 25 januari

* 24-uur-van-gebed: vrijdag 18 – zaterdag 19 januari 2019:

Door tijd in gebed met God door te brengen komt het eerste gebod (God liefhebben boven alles) weer op de eerste plaats. Gebed is niet een manier om iets van God gedaan te krijgen. Het is een keuze van ons hart om ons helemaal op God te richten en Hem daarbij toestemming te geven om door Zijn Geest ons hart te veranderen, zodat we Hem meer leren kennen en liefhebben. We geloven dat een 24-uur-van-gebed impact heeft op ons (gebeds)leven en op onze gemeente. Daarom organiseren we, vooruitlopend op de Week van Gebed, een 24-uur-van-gebed. Van vrijdag 18 januari 20.00 uur tot zaterdag 19

januari 20.00 uur. Je kunt meedoen door je in te schrijven met minimaal 2 personen voor een half of heel uur met bijv. vriend(in)en, gezin, gebedsgroep of als leiding van een club. Het zaaltje in de hal (consistorie) van de kerk wordt tijdelijk ingericht als gebedskamer.

– Dat functioneert als een plek van rust zonder afleiding waar we als gemeente God kunnen aanbidden.

– We reiken gebedsvormen aan als mensen het moeilijk vinden om te bidden.

– Er liggen Bijbels, er kan muziek worden gemaakt/geluisterd, je kunt bidden, schrijven, creatief bezig zijn onder het genot van een kop koffie/thee. Een rustplek waar een (half) uur zo voorbij is.

– We hopen op deze manier de mogelijkheid te bieden om bewust tijd (ruimte) voor God vrij te maken.

Je kunt je opgeven via het inschrijfrooster in de hal van de kerk of mail naar: Email. Voor meer informatie: Jan-Willem van Leussen en Sjoerd van den Berg.

*Maar: er gebeurt nog meer deze week. De Week van Gebed staat centraal in heel het land. Als gemeente willen wij daaraan meewerken door een film te draaien die gaat over: ‘De kracht van gebed’. Op dinsdagavond 22 januari staan de deuren van onze kerk hiervoor open. De prachtige film ‘War Room’ laat zien hoeveel kracht en moeite er gepaard gaat in een mensenleven en hoe gebed je leven kan veranderen! Een aanrader voor iedereen. Van harte uitgenodigd! Vanaf 19.00 uur is de inloop en de film begint om 19.30 uur. Na de film is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

* Donderdag 24 januari is er van 19.00 uur – 20.00 uur: ‘Uur van gebed’; er is gelegenheid om te bidden, te zingen en te delen met elkaar.

Namens het team van de Week van Gebed: Linda van der Spek, Janny van Leussen, Leo Stolk, Linda Oosthoek, Jan-Willem van Leussen, Sjoerd van den Berg, Marianne de Graaf