Zondagsschool 

Nieuwe thema’s

Zowel de midden- als de bovenbouw start de eerste les van 2019 met een nieuw thema. Bij groep 3, 4 en 5 staat de komende maanden het thema: ‘God als Vader’ centraal. De kinderen gaan nadenken over wat de verschillen en de overeenkomsten zijn tussen God en een vader. Daarnaast zullen ze leren dat, als je kijkt naar wat Jezus doet en zegt, je ontdekt wie God de Vader is.

Groep 6, 7 en 8 gaat tot en met maart Mozes volgen aan de hand van het thema: ‘Wie oren heeft…’. De kinderen zullen ontdekken wat luisteren eigenlijk inhoudt, naar wie je moet luisteren, welke gevolgen dat heeft en hoe je leert te luisteren naar God. 

Nieuw diaconaal doel

Vanaf januari 2019 heeft de zondagsschool een nieuw diaconaal doel: Kids in Actie. Dit is de kinderclub van Kerk in Actie. De club heeft een eigen mascotte: duif Rainbow. Net zoals de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. In het interactieve Huis van Rainbow op kerkinactie.nl/kids kunnen kinderen filmpjes kijken, liedjes luisteren, spelletjes doen en Rainbowkaarten versturen.

Daarnaast steunt de zondagsschool het thema: ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie. Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in fabrieken, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

Wist u trouwens dat de collecte die wij tijdens de zondagsschoolles houden onze enige vorm van inkomsten is? Daarom gaat ook een deel van de collecte naar de zondagsschool zelf zodat wij daar onder andere nieuw knutselmateriaal van kunnen kopen. Vergeet dus niet uw kind(eren) op zondag geld voor de collecte mee te geven.

Leiding zondagsschool