Hulp buiten de Gemeente

Samen Lansingerland

Hét loket voor vraag én aanbod vrijwillige hulp in Lansingerland.

Wilt u hulp bij:

 • De boodschappen
 • Maaltijden
 • Klusjes in huis
 • Vervoer
 • Geldzaken en formulieren
 • Een betaalde baan vinden

Of wilt u graag:

 • Een maatje
 • Een luisterend oor
 • Een vrijwilliger die de zorg voor mijn naaste even over kan nemen
 • Ondersteuning bij taal en digitale vaardigheden
 • Bemiddeling bij een burenruzie
 • Ondersteuning in de laatste levensfase (van mijn naasten)
 • Chillen, maar ik weet niet waar
 • Ik ben een puber/ jongere en heb een vraag
 • Ik ben een ouder van een puber/ jongere en heb een vraag

ga dan naar https://www.samenlansingerland.nl/ik-zoek-hulp voor meer informatie of stuur een email of neem telefonisch contact op: 010-310 10 12 (telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur), ook als uw vraag hierboven niet erbij staat, neem dan gerust contact op met Samen Lansingerland.

U kunt ook in iedere dorpskern terecht bij de inlooppunten van Samen Lansingerland:

 • Maandag 13:00-15:00u De Leeuwerik – Bleiswijk
 • Donderdag 9:00-11:00u Ontmoet! – Bergschenhoek
 • Vrijdag 18:30-20:00u Bibliotheek – Berkel en Rodenrijs

Tijdens deze inloopmomenten kunt u uw vraag voor vrijwillige hulp stellen.

Samen Lansingerland is ontstaan uit een samenwerking tussen:

Welzijn Lansingerland, Humanitas Lansingerland, Bibliotheek Oostland, het Diaconaal Platform Lansingerland, Jeugd- en jongerenwerk Lansingerland en de gemeente Lansingerland.

ELEOS

Eleos is specialist in christelijke GGZ en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit hun christelijk geloof werken ze met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

Ze bieden behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen op zo’n dertig locaties in Nederland. Eleos biedt de volgende vormen van zorg:

 • Ambulante zorg kinderen, jongeren en volwassenen
 • Dagklinische behandeling
 • Klinische behandeling
 • Beschermd wonen
 • Specialistische begeleiding thuis
 • e-health

De manier van aanmelden is verschillend voor begeleiding en behandeling, maar ook afhankelijk van leeftijd. Meer informatie over aanmelden vindt u op https://www.eleos.nl/aanmelden/. Of stuur een email of neem telefonisch contact op: 088-892 12 13.

Dichtstbijzijnde locatie is Rotterdam, Kastanjeplein 4. Daar bieden ze ambulante zorg (basis GGZ) aan kinderen, jongeren en volwassenen. De locatie waar u terecht kunt, hangt af van welke zorgvraag u hebt.

PDC De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” te Oosterbeek is een plaats om tot rust te komen. De gasten worden geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

Liefdevolle aandacht en pastorale begeleiding zijn de ingrediënten van een herstelarrangement. Je verblijft in een kleine groep  tussen de twee en zes weken in de Herberg. Het dagprogramma met de gezamenlijke maaltijden, bijbelbesprekingen, creativiteit en themamomenten zorgt voor afwisseling en structuur. Iedere gast heeft een persoonlijk begeleider waarmee wekelijks een pastoraal gesprek is. En PDC De Herberg is gelegen in een omgeving die uitnodigt tot wandelen, fietsen en genieten van Gods schepping. Ze hebben de volgende mogelijkheden: herstelprogramma, retraite of ‘kom-op-adem’.

Voor meer informatie zie https://pdcdeherberg.nl, of via email of telefonisch: 026-3342225.

Voedselbank Lansingerland

Sedert juli 2010 verzorgen vrijwilligers wekelijks de uitdeling van voedselpakketten aan mensen met een zeer laag inkomen. Een andere groep vrijwilligers verzorgd het transport van de pakketten vanuit de Voedselbank Rotterdam, gevestigd aan de Keilestraat, naar onze kerk.

Als (landelijk vastgesteld) criterium voor verstrekking wordt uitgegaan van een bepaald maximum leefgeld per maand. Daarmee wordt bedoeld, het inkomen dat resteert ná aftrek van vaste lasten als huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen, ziekenfonds, aflossingen van schulden en dergelijke. Dat bedrag is bedoeld voor de variabele kosten van een huishouden, zoals eten, kleding en andere zaken.

De normbedragen zijn als volgt samengesteld (december 2021):

basisbedrag (voor één persoon): € 230,-
extra voor elk volwassene/ kind: € 90,-

Om voor een voedselpakket in aanmerking te kunnen komen dient een aanvraagformulier met een inkomenstoets te worden ingediend bij de Voedselbank. Het aanvraagformulier moet door een professionele hulpverlener worden gecontroleerd en voor akkoord worden getekend. Die professionele hulpverlener kan zijn Gemeente Lansingerland, afd. Sociale Zaken, Stichting Kwadraad . Stichting Thuisadministratie e.d.

Nadere informatie is ook via de diaconie beschikbaar. Contactpersoon: Martin Daniels, tel. 010 – 521 1111. Of zie https://www.voedselbank.nl/ (Voedselbank Rotterdam) of https://voedselbankennederland.nl/ (landelijk).

Hulp wordt geboden voor een periode van maximaal 3 jaar. Veelal komt deze periode overeen met de periode waarin een aflossingsverplichting bestaat in het kader van een eventuele schuldsanering. Na zes maanden toetst de voedselbank via de professionele hulpverlener of de voedselhulp nog steeds nodig is.

Stichting UP

Stichting UP zet zich in voor gezinnen die vanwege bureaucratie en regelgeving tussen wal en schip belanden en/of nergens anders terecht kunnen voor hulp. De regio beperkt zich momenteel nog tot Vlaardingen en Schiebroek maar ook mensen uit Lansingerland kunnen zich aanmelden.

Stichting UP biedt deze gezinnen in de eerste instantie rust door ze wekelijks te voorzien van een boodschappen pakket. Dit boodschappenpakket is gevuld met de nodige houdbare producten aangevuld met verse groente en fruit. Streven van stichting UP is om ze in de eerste instantie rust te bieden zodat ze weer inzicht kunnen krijgen in hun situatie. Ook voorziet stichting UP gezinnen van o.a. noodpakketten in acute situaties en proberen ze ook daar waar nodig hun steentje bij te dragen.

Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.uitdeelpunt-stichtingup.nl/. U kunt ook een e-mail sturen.