Giften en de fiscus

Om zoveel mogelijk van de wensen die wij als kerk hebben te kunnen realiseren, hebben wij altijd behoefte aan extra financiële middelen. De meest voorkomende vorm om de kerk te steunen is via de vaste vrijwillige bijdragen en via de collecten in de eredienst.

Maar er zijn meer manieren om de kerk, de diaconie en de andere kerkelijke activiteiten in financieel opzicht te steunen. In het document “Notitie inzake schenkingsmogelijkheden.pdf” is een en ander uitgebreid toegelicht. Icon of Notitie Inzake Schenkingsmogelijkheden Notitie Inzake Schenkingsmogelijkheden (42.3 KiB)

Daar wordt aandacht besteed aan: betalen van uw bijdragen voor meerdere jaren in één jaar, gebruik maken van collectebonnen, schenking in de vorm van een lijfrente, een formele schenking, een renteloze lening of een legaat of erfstelling.

Door optimaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden kan er wellicht voor worden gezorgd dat relatief meer geld van de belastingdienst kan worden teruggekregen. Dit geeft de mogelijkheid de kerk meer te schenken zonder dat het u iets kost. De Belastingdienst betaalt in feite mee aan de kerk.

In het bijzonder willen wij uw aandacht vragen voor het afsluiten van een lijfrenteakte. Middels het afsluiten van een lijfrenteakte kan worden gerealiseerd dat het volledige geschonken bedrag aftrekbaar is voor de belasting. Indien zonder lijfrenteakte wordt geschonken is jaarlijks de drempel van 1% van het drempelinkomen niet aftrekbaar. Als u bijvoorbeeld jaarlijks € 400 schenkt en voor u geldt een drempel van € 500 dan kan u zonder lijfrenteakte niets aftrekken. Met een lijfrenteakte kan u het volledige bedrag aftrekken. Wel dient dan voor minimaal vijf jaar een bedrag te worden toegezegd. Recentelijk heeft het college van kerkrentmeesters een aantrekkelijke prijsafspraak met een notaris in de omgeving gemaakt voor de in dit kader verplichte notariële akte. Wij kunnen de kosten hiervan voor onze rekening nemen.

In de hal van de kerk is hierover een folder beschikbaar met informatie over dit onderwerp die meer inzicht geeft in hoe u uw giften kunt verhogen, terwijl u netto hetzelfde betaalt. Tevens verwijzen wij u naar bijgevoegde pdf bestand.

Mocht u nog vragen hebben of een gesprek wensen over dit onderwerp, dan zullen de kerkrentmeesters u graag van dienst zijn. Daarnaast kunt u ook bij notariskantoren meer informatie krijgen.