Passage

Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.
Ze werd op 1 januari 1999 opgericht door samengaan van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwenbond) en de CPB (Christelijke Plattelandsvrouwen Bond).

De vereniging bezint zich vanuit het Evangelie op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Het is een organisatie van ongeveer 75.000 vrouwen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.
De afdeling Bergschenhoek heeft ruim honderd leden.

De doelstelling is het geven van voorlichting op politiek-, maatschappelijk- en cultureel gebied.
Elk lid ontvangt eenmaal per twee maanden het blad Motief, een tijdschrift met eigentijdse artikelen over alle zaken waar de vereniging zich voor inzet.

De vergaderingen worden gehouden op elke laatste donderdag van de maand in de achterzaal van de kerk en beginnen om 19.45 uur.
Meestal wordt er een spreker of spreekster uitgenodigd, waarbij een groot scala van onderwerpen aan de beurt komt.
Leerzame en ontspannende avonden wisselen elkaar af.

U bent van harte welkom!

Contactadres:
Mw. E.A. Bik
telefoon 010-5214197