Kerkdiensten

U bent van harte uitgenodigd om in onze gemeente de kerkdiensten mee te beleven! Meer weten over de inhoud, lees dan verder >>


Zondag 16 september
10.00 – Ds. A.D.L. Terlouw, Opening Winterwerk; Uitzending RTV Lansingerland (rtvlansingerland.nl)
Crèche 4 t/m 6 jaar
Zondagsschool: ouderen, groep 6-8
18.30 – Ds. J. Henzen, Wateringen


Zondag 23 september
10.00 – Ds. M. Dubbelman, Giessenburg
Zondagsschool: jongeren, groep 1-5
18.30 – Ds. A.D.L. Terlouw


 


Zondag 16 september
Deze zondag staat in het teken van Kerkproeverij. De deuren van de kerk gaan wagenwijd open en we hopen dat velen aan de uitnodiging gehoor geven om te ‘proeven’ wat er in de kerk gebeurt. In die zin is dit het openingsmoment van de vernieuwde kerk. Met deze dienst gaat ook een nieuw seizoen van start.

In de preek maken we een begin met ons nieuwe jaarthema: ‘Ruimte voor God’. In deze eerste themadienst gaat het over Lukas 10:38-42, over Martha en Maria. Het thema luidt: ‘Eén ding is nodig!’. Er zal een hand-out beschikbaar zijn om mee te werken als kring of groeigroep.

Verder zal het natuurlijk een feestelijke dienst zijn, maar – net als vorig jaar – vooral ook een ‘gewone dienst’ (voor zover een kerkdienst ooit gewoon is…). Uiteraard zal er wel wat extra uitleg zijn om de ‘instap’ zo laag mogelijk te maken. Daarbij hebben we zelf een taak, want – als het goed is – zijn wij degenen die onze gasten hebben uitgenodigd en wijzen we hen ook de weg in en rondom de kerkdienst. Een mooie en ook belangrijke taak!

Na de dienst is er een culinaire proeverij, zodat we gezamenlijk kunnen genieten van de lekkere dingen die door diverse gemeenteleden zijn klaar gemaakt! Ook daar is iedereen (dus ook onze gasten) natuurlijk van harte welkom! Ik hoop dat Gods liefde geproefd zal worden door iedereen die deze dienst meemaakt. Laten we daar samen om bidden!

In de avonddienst gaat ds. Henzen uit Wateringen voor. Ook deze dienst een gezegende dienst gewenst!

Zondag 23 september
De ochtenddienst staat onder leiding van ds. Dubbelman uit Giessenburg. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. Deze dienst zal ik invullen als een thematische dienst over het Avondmaal. En dan vooral over de vraag naar de Bijbelse achtergrond van het Avondmaal. Waarom vieren we het Avondmaal? Wat is Gods bedoeling daarmee? En hoe krijgt dat in onze kerkelijke praktijk eigenlijk concreet vorm? Door deze dienst wil ik graag een aanzet geven naar het gesprek over het Avondmaal in de gemeente (zie voor de geplande thema-avond over het Avondmaal elders in dit Kerknieuws). Van harte welkom om mee te denken en te leren!

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Doopgesprek
Als voorbereiding op de doopdienst van DV zondag 14 oktober staat er op donderdag 4 oktober een doopgesprek gepland, om 20.00 uur in de kerk. Van harte welkom. Graag even van tevoren aanmelden bij mij: email. AT