Kerkdiensten

U bent van harte uitgenodigd om in onze gemeente de kerkdiensten mee te beleven! Meer weten over de inhoud, lees dan verder >>


Zondag 10 maart; 2e Lijdenszondag
10.00 – Ds. A.D.L. Terlouw
Crèche 4 t/m 6 jaar
Zondagsschool: ouderen, groep 6-8
18.30 – Ds. H. Catsburg, Goes


Woensdag 13 maart, Biddag voor gewas en arbeid
14.00 – Ds. A.D.L. Terlouw
19.30 – Dhr. J. den Toom, Giessenburg


Zondag 17 maart; 3e Lijdenszondag
10.00 – Ds. J.B. Alblas, Katwijk
Zondagsschool: jongeren, groep 1-5
18.30 – Ds. A.D.L. Terlouw, ThemadienstZondag 10 maart (2e lijdenszondag)
De lijdenstijd – ook wel veertigdagentijd genoemd – is begonnen. In beide benamingen schuilt symboliek. De zeven lijdenszondagen werden gekozen in aansluiting bij de zeven kruiswoorden van Christus, terwijl de veertigdagentijd vooral aansluit bij de symboliek van het getal 40 in de Bijbel, als periode van beproeving (denk aan Mozes en Jezus in de woestijn). Hoe het ook zij, we volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis. Dat doen we aan de hand van het Johannesevangelie. Deze zondag lezen we hoofdstuk 18:1-14.

De avonddienst zal geleid worden door ds. Catsburg uit Goes. We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
Op deze biddag voor gewas en arbeid komen we als gemeente bijeen om samen te bidden. ’s Middags – om 14.00 uur – is er een kinderdienst. Het is elke keer weer een prachtig moment om in alle spontaniteit bij elkaar te zijn, te zingen en luisteren en samen na te denken over gebedspunten. De avonddienst, die begint om 19.30 uur, wordt geleid door onze kerkelijk werker Jan den Toom. We zien uit naar zegenrijke diensten van Woord en gebed.

Zondag 17 maart (3e lijdenszondag)
Op deze zondag begroeten we ds. Alblas uit Katwijk als voorganger in de ochtenddienst. In de avonddienst hoop ik zelf voor te gaan. Het is een dienst rondom het thema ‘(on)schuld’ waarin Johannes 18:28 – 19:16 centraal staat, waar Jezus door Pilatus wordt verhoord en uiteindelijk wordt veroordeeld tot het kruis. Het is een vreemd proces waarin de rechter onrechtvaardig is en de veroordeelde onschuldig. Sterker nog, het lijkt wel of de rechter gedaagd wordt door de beklaagde… Wonderlijke omkering! En juist daarom: evangelie! Goede boodschap voor ons!

Inspirerende diensten gewenst!

Doopgesprek
Met het oog op de doopdienst van DV zondag 24 maart staat er een doopgesprek gepland voor dinsdag 19 maart, om 20.00 uur in onze kerk. Van harte welkom! Graag even bij mij aanmelden: email.

AT