Kerkdiensten

U bent van harte uitgenodigd om in onze gemeente de kerkdiensten mee te beleven! Meer weten over de inhoud, lees dan verder >>


Zondag 26 mei – Zendingsbussenzondag
10.00 – Ds. A.D.L. Terlouw, Doopdienst
Zondagsschool: jongeren, groep 1-5
18.30 – Ds. P. de Graaf, Zierikzee


Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
09.30 – Ds. A.D.L. Terlouw


Zondag 2 juni          
10.00 – Ds. D. Hoolwerf, Stellendam
Crèche 4 t/m 6 jaar
Zondagsschool: ouderen, groep 6-8
18.30 – Ds. A.D.L. Terlouw, JeugddienstZondag 26 mei
Deze ochtenddienst is een dienst van Woord en sacrament, waarin de Heilige Doop bediend zal worden. Een vreugdevol moment. Vooral ook een moment waarop we bepaald worden bij de rijkdom van Gods beloften. In deze dienst zal het accent vallen op de belofte van de Geest, vanuit wat we lezen in 1 Korinthiërs 12. In vers 13 schrijft Paulus: “Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden…”. Een mooi uitgangspunt voor de verkondiging.

De avonddienst zal geleid worden door ds. P. de Graaf, predikant in Zierikzee, maar ook een goede bekende vanuit het verleden. Gezegende diensten gewenst!

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
Op de Hemelvaartsdag mogen we vieren dat Christus naar de hemel gegaan is en nu zit aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Ook in deze dienst laten we ons in de verkondiging leiden door Paulus’ woorden uit de eerste brief aan de Korinthiërs. Het twaalfde hoofdstuk besluit hij met de woorden: ‘En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.’ Om daarna het lied van de liefde te zingen, 1 Korinthe 13. Een prachtig hoofdstuk, juist ook om bij stil te staan op de Hemelvaartsdag. De dienst begint om 9.30 uur!

Zondag 2 juni
De ochtenddienst op deze ‘weeszondag’ wordt geleid door ds. Hoolwerf uit Stellendam. ’s Avonds hoop ik zelf voor te gaan. In deze jeugddienst laten we ons leiden door de thematiek die centraal heeft gestaan bij het kamp van Tim & Rank. Het thema voor deze dienst luidt: ‘What Would Jesus Do?’. We luisteren naar woorden uit de Bergrede (Mat. 5:38-48).

We kijken met verwachting uit naar inspirerende diensten!
AT