Weekbrief


Iedere zondag is in de hal van de kerk een weekbrief beschikbaar met de belangrijkste aandachtspunten voor de nieuwe week.

Inleveren kopij kan via email – weekbrief