Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Het onderstaande beleidsplan is door de kerkenraad vastgesteld op 10 juli 2014.
De presentatie aan de gemeente staat geagendeerd op de gemeenteavond van 25 november 2014, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor het onderlinge gesprek over dit plan.

Beleidsplan 2014-2018