Alphacursus 2022

Op 19 januari 2022 willen we graag starten met een nieuwe Alpha cursus.
De Alpha cursus wordt gegeven voor een ieder die (opnieuw) kennis wil maken met het christelijk geloof. Ook als je al jaren in de kerk komt.
Door elkaar te ontmoeten, samen met elkaar in gesprek te gaan kun je (opnieuw) ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.

Graag zouden we u en jullie inschakelen bij het uitnodigen van deelnemers voor de cursus. Een ieder kent vast iemand die je het gunt om kennis te maken met de liefde van Jezus.

Gebed is een machtig en krachtig hulpmiddel om de ander te bereiken en zo de interesse te wekken voor het Christelijk geloof. Alpha Nederland heeft meegedacht om aan dit gebed handen en voeten te geven.

Door je aan te melden via https://bidden.alphanederland.org/ krijg je regelmatig een mailtje met tips en gebeden om te bidden en uit te nodigen voor degene die je de Alpha cursus gunt. Mooi om dit als gemeente samen te doen.

Meer informatie is te vinden op www.alphanederland.org
Voor vragen en/of aanmelden email

Alvast bedankt voor het meebidden!
Het Alpha-team