Bericht van Sijmen en Annelies

Beste gemeente,

We ontvingen van Sijmen en Annelies den Hartog onderstaand bericht over de situatie in Thailand.

“Thailand zit sinds een paar weken in een heel heftige coronagolf en mensen lijden aan de corona maatregelen die de overheid heeft ingesteld. Ik (Sijmen) ben samen met de voorganger waarmee we samenwerken onaangekondigd langsgegaan bij één van de dorpen waar we een nieuwe huiskerk zijn gestart. De voorganger was hier de afgelopen weken ook niet geweest omdat samenkomen momenteel niet is toegestaan. Hoewel de mensen er niet om vroegen, was overduidelijk zichtbaar dat de gemeenteleden het moeilijk hebben om rond te komen. Dit dorp is een soort sloppenwijk en de mensen mogen het dorp niet zomaar verlaten. Daardoor zit een groot deel van de mensen zonder werk en inkomen. Het ziet ernaar uit dat we de komende weken, en misschien zelfs wel maanden, geen samenkomsten kunnen organiseren. 

Omdat we schrokken van de situatie in dat dorp en we graag als kerk betrokken willen zijn bij het leed van deze mensen, willen we starten met een nood-voedselprogramma. We hebben besloten om in eerste instantie twee maanden hulp te bieden met voedsel voor ongeveer 10 euro per week per gezin. Dat komt neer op ongeveer 90 euro per gezin voor twee maanden. Qua menskracht kunnen we vanuit onze kerk 50 tot 75 gezinnen ondersteunen, maar dat lukt niet financieel. We zijn al begonnen met het geven van voedselhulp aan 50 hulpbehoevende gezinnen. In het voedselpakket zit in ieder geval rijst, olie, vis in blik, noedels e.d. Dat kunnen we hier lokaal allemaal aanschaffen. Afhankelijk van de financiële middelen kunnen we 75 arme gezinnen helpen.” 

De GZB wil graag hulp bieden aan de arme mensen in deze dorpen die zo zwaar getroffen worden door de corona-maatregelen. Zij hebben € 2.000 toegezegd maar 75 gezinnen helpen kost in totaal € 6.750.

Er is dus nog € 4.750 nodig.

We hopen dat u als gemeente, vanuit uw betrokkenheid bij het zendingswerk in Thailand, ook financieel kunt bijdragen om deze arme gezinnen te voorzien in hun eerste levensbehoeften. U ondersteunt daarmee ook de kerk in Thailand om te getuigen van Gods liefde en zorg voor mensen. De hulp wordt gegeven door lokale christenen die kunnen inschatten wie echt niet meer rond kan komen.

 

Wilt u bidden voor dit werk in Thailand en u begrijpt dat uw gift heel hartelijk welkom is op

NL71 RABO 0106615939 ten name van Zending Hervormd Bergschenhoek o.v.v. noodhulp corona.

Hartelijk dank!

Zending Hervormd Bergschenhoek