Kerk in de huiskamer

Beste mensen,

We hebben vanavond, maandag 4 oktober, een bijeenkomst gehad van de kerk vertegenwoordigers t.b.v. het radiowerk van Lansingerland FM.
Tijdens deze meeting hebben we het rooster voor de maanden november 2021 tot en met februari 2022 vastgesteld voor het programma Kerk in de Huiskamer.

De data dat de Hervormde Gemeente Bergschenhoek de uitzendingen zal verzorgen zijn:
–              zondag 7 november
–              zondag 5 december (jeugddienst)
–              zondag 26 december (2e Kerstdag)
–              zondag 30 januari

Willen jullie, voor zover van toepassing, deze data communiceren.
In andere gevallen graag rekening houden met de radio uitzendingen.

Volledigheidshalve wil ik nog melden dat de TV uitzendingen van onze Gemeente altijd op de 1e zondag van de maand zijn. Is er een keer een maand met een 5e zondag, dan wordt ook de eredienst vanuit de Hervormde Gemeente Bergschenhoek uitgezonden.

Ik reken erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Een hartelijke groet,

Cock van Bommel.