Vacature predikant

Na een mooi afscheid van onze (oud) predikant Arjen Terlouw, kijken we nu in vertrouwen naar de periode die voor ons ligt. 
In de extra kerkenraadsvergadering van dinsdag 6 juli begon ouderling Paola Grin de avond met een overdenking uit Efeze 4, waar het gaat over eenheid en die ene God, Vader van allen. We mogen op Hem vertrouwen.
In de aanloop naar het beroepingswerk, werden de afgelopen periode al de eerste voorbereidingen getroffen. Deze week kwam daar de officiële toestemming (approbatie) van het breed moderamen van de classicale vergadering Zuid-Holland Noord bij, zodat we nu ook officieel met het beroepingswerk kunnen starten.

Profielschetsen
Afgelopen dinsdag werden de opgemaakte profielen voor predikant en gemeente inhoudelijk behandeld en goedgekeurd. De definitieve profielschetsen zijn te raadplegen via bovenstaande website links.

Beroepingscommissie
Ook werd de samenstelling van de beroepingscommissie vastgesteld. Donderdag kwam de commissie voor het eerst samen, waarbij een aantal taken werden verdeeld. De commissie bestaat uit de volgende leden.
Vanuit de gemeente: Sjoerd van den Berg, Carina de Ruiter, Daniëlle Stolk (2e secretaris), Jan den Uil (2e voorzitter), Christian Veenman en Annelle van der Wel.
Vanuit de kerkenraad: Willem Brandhorst, Bert van Dijk (secretaris), Paola Grin, Jan Metselaar, Eric de Vrij (voorzitter) en Onno Zeelenberg.

Indienen namen
De belijdende leden van onze gemeente worden uitgenodigd aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor verkiezing van predikant in aanmerking komen. Aanbevelingen kunnen, voorzien van een korte motivatie, worden ingediend via het e-mailadres of per post naar Beroepingscommissie, Kerkstraat 1, 2661CB Bergschenhoek.
Namens de kerkenraad