JPT

De Hervormde Gemeente van Bergschenhoek is gezegend met een grote groep jongeren, die veelvuldig de diverse activiteiten, aangeboden door de kerkelijke gemeente bezoeken. Naast de diverse activiteiten waar de geloofsopvoeding aan bod komt, is er ook ruimte voor activiteiten waar ontspanning centraal staat. De activiteiten worden meestal aan een groep jongeren aangeboden. Het Jongerenpastoraat stelt de individuele jongere centraal, die met zijn/haar vragen, met zijn/haar problemen of met zijn/haar verhaal (via zijn/haar mentor of leidinggevende) bij een vertrouwenspersoon terecht kan. Dit kan een jeugdouderling zijn, maar ook een opgeleide vrijwilliger (opleiding MHV/ pastorale opleiding).

Tegelijkertijd kunnen de leidinggevenden van al het jongerenwerk en/ of ouders van jongeren bij het jongerenpastoraat terecht voor advies, opleiding of doorverwijzing. In bijgevoegd schema is de opzet van het Jongerenpastoraat weergegeven.

Wat zijn de doelstellingen van het Jongerenpastoraat?

  • Jongeren helpen in het groeien in de relatie met de Here Jezus Christus;
  • Jongeren begeleiden wanneer er problemen zijn in het persoonlijk en sociaal leven en in het gezins- en gemeenteleven. Indien noodzakelijk verwijst de opgeleide vrijwilliger door en vindt er na- en nevenzorg plaats als er sprake is (geweest) van gespecialiseerde (psychische) hulpverlening;
  • Het coachen van leidinggevenden (binnen het jongerenwerk) en ouders op pastoraal gebied.

Heeft u/jij vragen hierover of wilt u/jij met iemand verder over praten stuur dan een email dan neemt iemand van de jeugdpastorale team spoedig contact met u/jij op.