Kerkdiensten

Kerk en corona
In het vorige Kerknieuws schreef ik dat de richtlijnen vanuit de PKN nog niet binnen waren. Inmiddels is dat wel het geval. Vanaf 1 juni zijn er weer bijeenkomsten mogelijk tot max. 30 personen. Vanaf 1 juli (bij ongewijzigde omstandigheden) gaat dat aantal omhoog tot max. 100 personen. Als kerkenraad hebben we afgesproken dat we in ieder geval in juni blijven focussen op online diensten. We zullen wel wat meer ruimte kunnen geven aan degenen die meewerken (Schriftlezing, eredienstband, organisten), zodat niet alles opgenomen hoeft te worden. Dat is immers best arbeidsintensief.

Hoe we omgaan met de situatie na 1 juli is nog onzeker. Het is ook best ingewikkeld, zowel vanwege het aantal dat voor onze gemeente betekent dat het merendeel niet aanwezig mag zijn. Als ook vanwege de onzekerheid rondom de samenzang. De richtlijn geeft aan dat samenzang ongewenst is vanwege het (waarschijnlijk) vergrote risico op verspreiding van het virus. Er zijn ook stemmen die dat ontkennen. Als kerkenraad zijn we daarmee bezig, waarbij zorgvuldigheid voorop staat en tegelijkertijd de behoefte om weer naar de kerk te kunnen ook echt gevoeld wordt.

Wat Doop en Avondmaal betreft, hebben we als kerkenraad naar elkaar uitgesproken dat we er voor kiezen om ook in juni het Avondmaal niet online te vieren. Een oude studiegenoot van mij die werkt in de Verenigde Staten schreef hierover een artikel onder de titel ‘Eucharistic fasting’. Avondmaalsvasten… We missen het Avondmaal, zoals we ook elkaar missen. We hopen dat we er in september weer zoveel ruimte en mogelijkheden zijn dat een fysieke viering (al is het wellicht over meerdere zondagen of diensten verspreid) toch mogelijk is.

Wat de Doop betreft, is de bezinning nog niet afgerond. Volgens het rooster staat er een doopdienst gepland op DV zondag 5 juli. Als er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, wil ik ze vragen om dat graag zo spoedig mogelijk aan mij te laten weten. Dan kunnen we in goed overleg zoeken naar de beste manier om dat te kunnen doen.

Zondag 31 mei
De Pinksterzondag zal dit jaar anders zijn dan anders. Dat zou het al zijn, omdat de belijdenisdienst vanaf dit jaar niet meer op Eerste Pinksterdag gehouden zal worden. In deze tijd van coronacrisis ligt de belijdeniscatechese op dit moment stil, in afwachting van betere tijden. Toch is het Pinksteren. De Geest van Christus is uitgestort. En juist de Heilige Geest is Degene die ons inspireert, creatief maakt, wegen wijst waar geen begaanbare wegen lijken te zijn. Alle reden dus om Pinksteren echt te vieren!

We lezen op deze Eerste Pinksterdag nog een keer uit het boek Openbaring, ditmaal hoofdstuk 7. Ik denk dat het goed te combineren is met Pinksteren, alleen al vanwege de grote mensenmenigte waar dit hoofdstuk over spreekt, afkomstig uit Israël en de volken.

Graag wens ik u en jou een gezegend Pinksterfeest toe!

Zondag 7 juni
Deze zondag wordt vanouds ook wel zondag Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) genoemd. Ik ben er op dit moment nog niet helemaal uit of ik de lezing uit Openbaring nog even doorzet of een andere keuze maak. Waarschijnlijk (dat denk ik in ieder geval op dit moment) wordt het het laatste. Hoe dan ook, het verrast mij telkens weer hoe actueel de Bijbel is op dit moment. Kennelijk kan de tijd waarin we leven ook helpen om bepaalde facetten van de Bijbel scherper te gaan zien. Dat vind ik mooi. En ik hoop dat we dat in ieder geval ook in de komende periode zullen blijven ervaren.

’s Avonds is er een jeugddienst die op dezelfde manier zal verlopen als de vorige twee jeugddiensten. Ditmaal mag ik daarin meedoen. En dat lijkt me ook wel een mooie uitdaging. Het thema is: ‘Online | Offline’. Te volgen via ons YouTube kanaal en als het goed is dit keer ook via Kerkdienstgemist, waarop ook de reguliere dienst worden uitgezonden.

We wensen elkaar gezegende diensten toe!

AT