Kerkdiensten

Kerk en corona
In de persconferentie van vrijdag 18 juni 2021 werden vergaande versoepelingen aangekondigd die vanaf 26 juni zijn ingegaan. Naar aanleiding daarvan is het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) samengekomen en hebben een advies uitgebracht wat is overgenomen door PKN.

Concreet houdt dit in dat vanaf zaterdag 26 juni in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt kan worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt.
Dat betekent dat we nu uitgaan van ca. 100 kerkgangers in de reguliere diensten (excl. medewerkers).
Aanmelden gaat nog steeds op de bekende manier: online via www.kerkkaartje.nl. Daarnaast is een beperkt aantal plaatsen telefonisch te reserveren via de koster. Dit kan op vrijdagmorgen voorafgaand aan de betreffende zondag, tussen 9 en 12 uur, via telefoonnummer 06-42699016. Let op: dit is een nieuw telefoonnummer!

Verder komt ook de mondkapjesplicht grotendeels te vervallen. Alleen op plaatsen waar de 1,5 meter niet gehandhaafd kan blijven, blijft deze verplichting gelden.

En er volgt meer mooi nieuws!! Nieuws waar velen lang naar hebben uitgekeken. In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Voor de duidelijk: alle liederen dus.
Tegelijkertijd betekent dit dat we afscheid nemen van de zanggroep. Afgelopen maanden stonden zij er vrijwel iedere dienst om ons als gemeente te begeleiden. Dank jullie wel voor de inzet iedere zondag opnieuw.

Ook de maximering van de groepsgrootte buiten komt te vervallen. Ook hier is de onderlinge 1,5 meter afstand het uitgangspunt. Dit biedt mogelijkheden voor koffiedrinken na afloop, hiermee starten we met ingang van zondag 4 juli.

Het laatste punt betreft de crèche. Ook die zal vanaf zondag 4 juli weer beschikbaar zijn. Dat geeft jonge gezinnen de ruimte, om weer in de dienst aanwezig te zijn. Bedankt voor uw medewerking!

Namens de coronastuurgroep, Willem Brandhorst.