Kerkdiensten

Kerk en corona
Kerkdiensten

Kerkdiensten mogen door max. 30 gemeenteleden worden bijgewoond (excl. medewerkers aan de dienst). Graag zoveel mogelijk opgeven via kerkkaartje.nl of anders via onze hulpkoster Hennie Stofbergen (06-22381136).

Verder geldt dat er vooralsnog geen samenzang is in de diensten. De zanggroep en de eredienstband verzorgen de zang en houden zo namens ons de lofzang gaande.

Zondagsschool en crèche

Vanwege het zeer beperkt aantal kerkgangers is er geen crèche. De zondagsschool gaat wel door! De kinderen van de zondagsschool hoeven zich niet vooraf aan te melden en zijn vanaf 9.30 uur van harte welkom! In de weekbrief staat vermeld welke kinderen er zondagsschool hebben.

Andere activiteiten

Activiteiten als Follow Me (Next), Tim en Rank, de hobbyclub zijn weer van start gegaan. Dat geldt ook voor bijv. de Bijbelkringen. We moedigen nog steeds aan om bijeenkomsten zoveel mogelijk online te houden! Tegelijkertijd is het zo dat sommige ontmoetingen niet op dezelfde manier online gehouden kunnen worden als fysiek. In die gevallen kan er gebruik gemaakt worden van een ruimte in de kerk. Uiteraard met in achtneming van alle voorschriften. En ook vragen we aan gebruikers van de kerk om zelf schoon te maken na afloop (incl. de vaat). Dit om het werk voor het kostersteam zo beperkt mogelijk te houden. Dank voor jullie medewerking!

Wij gedenken
Tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar hebben we de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. Dat is altijd een beladen moment en dit jaar misschien nog wel meer, omdat zoveel families te maken hadden met beperkingen rondom de uitvaart. En ook in deze dienst waren de beperkingen helaas nog duidelijk merkbaar. En toch… Toch weten we van verbondenheid. Verbondenheid met elkaar. Verbondenheid bovenal met God. Het lied dat klonk was breekbaar, maar juist daarom zo levensecht: “Ik ben die Ik ben, is Mijn eeuwige Naam!” In het licht van die Naam vermelden we ook hier de namen van hen die ons zijn voorgegaan:

 • Willem de Keijzer, overleden op 19 december 2019, in de leeftijd van 80 jaar
 • Arina Arbman-Huurman, overleden op 10 februari 2020, in de leeftijd van 90 jaar
 • Adrianus Kerstens, overleden op 15 maart 2020, in de leeftijd van 78 jaar
 • Huibert Moerman, overleden op 31 maart 2020, in de leeftijd van 78 jaar
 • Abraham Hoogendoorn, overleden op 2 april 2020, in de leeftijd van 92 jaar
 • Jacoba Dekker-Dullaard, overleden op 6 juli 2020, in de leeftijd van 95 jaar
 • Sophia Jongeneel-van den Berg, overleden op 20 juli 2020, in de leeftijd van 80 jaar
 • Judith Stolk, overleden op 15 augustus 2020, in de leeftijd van 71 jaar
 • Jan Metselaar, overleden op 20 augustus 2020, in de leeftijd van 88 jaar
 • Leopodine Irma Knape-Apon, overleden op 23 september 2020, in de leeftijd van 91 jaar
 • Johanna Rijna Ripping-Jongeneel, overleden op 23 oktober 2020, in de leeftijd van 91 jaar

We wensen hun familieleden en andere betrokkenen de troost van het evangelie toe in Jezus Christus!

Zondag 29 november (1e Advent)
De eerste Adventszondag is de periode waarin we met verwachting mogen (leren) uitzien naar Christus, het Licht dat in de duisternis schijnt. Het lijkt wel of er dit jaar meer naar gehunkerd wordt dan ooit. Begrijpelijk! Juist daarom mooi om zo deze periode van het kerkelijk jaar in te gaan. Deze dienst is een themadienst, in het kader van ons jaarthema: ‘Lang leve de kerk!’ Het centrale Bijbelgedeelte is Kolossenzen 2:6-15.

De avonddienst wordt geleid door ds. Ten Voorde uit Nunspeet.

Zondag 6 december (2e Advent)
De ochtenddienst van deze zondag is een jeugddienst. In de voorbereiding met de jeugddienstcommissie kwamen we uit bij Titus 3:1-11 – waar we verrast werden door de actualiteit van wat Paulus schrijft. Het thema voor de dienst is: ‘Plot twist’ – een knipoog naar wat er gaande is in deze tijd waarin we elke keer verrast worden door nieuwe ontwikkelingen. Lux zal ons begeleiden in deze dienst.

In de avonddienst gaat ds. Hendriksen uit Woudrichem voor.

Zondag 13 december (3e Advent)
In de ochtenddienst van deze derde Adventszondag begroeten we ds. Alblas uit Katwijk. In de avonddienst hoop ik zelf voor te gaan. Ook deze dienst vul ik weer thematisch in, ook al is het officieel geen themadienst. In het theologisch nadenken over de toekomst wordt er de laatste jaren ook in protestantse kringen soms een pleidooi gevoerd voor de herwaardering voor oude katholieke visies en gebruiken. Allerzielen (2 november) is weer in opkomst. Er wordt in de theologie nagedacht over een herwaardering van het vagevuur. Niet in termen van vuur of pijniging, wel als een soort tussenstation waar de ‘zielen’ als het ware klaargemaakt worden voor de eeuwigheid… Maar hoe verhoudt zich dat tot wat de Bijbel zegt? En tot wat we in de Reformatie hebben meegekregen? Op z’n minst zit daar toch een spanning die het waard is om samen te doordenken.

Voor deze en de andere zondagen wensen we elkaar gezegende diensten toe! AT