Bloemendienst

Bloemen, die een “groet vanuit de Gemeente zijn”, betekenen vaak heel erg veel voor een zieke in het ziekenhuis of thuis. Daarom hoopt de commissie van de bloemendienst steeds over voldoende middelen te kunnen beschikken om de wekelijkse “bloemengroet” te kunnen blijven versturen.
Ook u als gemeentelid kan uw steentje daaraan bijdragen door als het mogelijk is een gift over te maken op de Rabobank rekening van de diaconie, NL13RABO 01066 02918, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, onder vermelding van ‘Bloemendienst’.
U kunt ook uw bijdrage aan één van de kerkenraadsleden of commissieleden geven. Zij zorgen dan dat het op de juiste plaats komt.

Contactadres:
Marike de Vrij, telefoon 06-18178232