Meeleven in tijden van ziekte

In de hal van de kerk hangt een lijst met namen van gemeenteleden die langdurig ziek zijn en/of verpleegd worden in een zorginstelling. Het meeleven door het versturen van een kaart wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij gemeenteleden die weer thuis gekomen zijn wordt namens de Gemeente een fruitgroet gebracht.

Als gemeenteleden kunnen we er met elkaar voor zorgen dat dit up-to-date is, door de namen van zieken die in het ziekenhuis liggen door te geven aan de predikant of de kerkelijk werker.