Werelddiaconaat

Bij de betreffende collecten en projecten wordt uw aandacht gevraagd voor de nood buiten de grenzen van ons land.

Met Pasen worden door de Gemeente paasgroeten verzonden aan mede-christenen in de wereld, die om hun geloof gevangen zitten of op één of andere wijze worden vervolgd.