Mannenontbijt Lansingerland

Inmiddels houden we ca. 5 jaar elk kwartaal het mannenontbijt in De Verdieping. We kijken terug op mooie ochtenden,...

Kerk in de huiskamer

Kent u mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan, maar wel een kerkdienst willen...

Van de boekentafel

Voor u gelezen: Titel:               Hildegard Auteur:           Irma Joubert Prijs:      ...

Ouderavond Follow Me

Maandag 31 oktober is een ouderavond van Follow Me. Deze avond is vooral bedoeld voor ouders van de eerstejaars...

Kringtoerusting

De volgende kringvoorbereiding zal gehouden worden op DV dinsdag 1 november, om 20.00 uur in de kerk. We denken...

Dorcas Voedselactie

Dit jaar zullen we als gemeente weer meedoen met de nationale Dorcas Voedselactie. Bij de dankdiensten op woensdag 2 november...

Studiekring

Met ca. 25 mensen hebben we een mooie start gemaakt met de studiekring rondom het boek van Stefan Paas,...

Cappuccino+

Woensdag 26 oktober komen we weer van 9.00 tot 10.15 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de...

Nieuw zendingsproject 

Binnenkort willen we het nieuwe zendingsproject introduceren. We hebben gekozen voor Kerkstichting in Thailand en ondersteunen het zendingsechtpaar Symen...

Muziekgroep

Met de opening van het nieuwe winterwerk willen we graag een start maken met een muziekgroep die de opwekkingsliederen...

Weekbrief +

Het College van Kerkrentmeesters bereidt met instemming van de Kerkenraad een grondige vernieuwing voor van het kerkinterieur. De kerkrentmeesters willen...