Passage

Op 23 februari a.s. is onze jaarvergadering. Dan vieren wij ons 66-jarige bestaan. Op deze avond komt mevrouw Mieke...

Cappuccino+

Woensdag 15 februari komen we weer van 9.00 tot 10.15 uur in de kerk bij elkaar. We beginnen de...

Eerste Hulp Dienst

Wij zijn op zoek mensen die de Eerste Hulp Dienst kunnen versterken. Heb je een medische/verpleegkundige achtergrond of ben...

Nieuw zendingsproject 

Binnenkort willen we het nieuwe zendingsproject introduceren. We hebben gekozen voor Kerkstichting in Thailand en ondersteunen het zendingsechtpaar Symen...

Weekbrief +

Het College van Kerkrentmeesters bereidt met instemming van de Kerkenraad een grondige vernieuwing voor van het kerkinterieur. De kerkrentmeesters willen...