SchuldHulpMaatje Lansingerland: iets voor u?

De diaconieën van acht kerkgemeenschappen in Lansingerland hebben in 2015 SchuldHulpMaatje Lansingerland (SHM Lansingerland) opgericht. SHM Lansingerland bestaat uit opgeleide vrijwilligers die door het geven van persoonlijke aandacht mensen in een moeilijke financiële situatie willen bijstaan. Niet als professionele hulpverlener, maar door het geven van persoonlijke aandacht en door het fungeren als klankbord en begeleider. Er is de afgelopen twee jaar al veel gebeurd: er zijn 17 maatjes opgeleid die samen met twee coördinatoren in die periode ruim 40 hulpvragers hebben begeleid of nog begeleiden.

Onlangs zijn er weer drie maatjes gestart met hun opleiding tot gecertificeerd maatje. Ook diverse leden van onze gemeente begeleiden als SchuldHulpMaatje hulpvragers (t.w. Martin Daniëls, Dirk van Dorth, Bendix Kuipers en Luciën de Winter).

In 2017 is door de gemeente Lansingerland ook vastgesteld dat aan de schuldenproblematiek bij jongeren meer aandacht besteed moet worden. In samenwerking met SHM Lansingerland, Kwadraad en Humanitas is er een project gestart waarbij SHM Lansingerland zich vooral richt op schuldpreventie bij jongeren en begeleiding van jongeren met dreigende schulden. Als onderdeel hiervan, is eind december 2017 de nieuwe website van SHM Lansingerland gelanceerd: http://www.benjijschuldenvrij.nl en is er een facebookpagina SchuldHulpMaatje Lansingerland ontwikkeld.

Kent u iemand met geldzorgen? De maatjes van SHM Lansingerland helpen graag. Aanmelden kan via de website of via de coördinatoren (zie onder voor de contactgegevens).

Kent u iemand die een maatje zou kunnen en willen zijn of is dat mogelijk iets voor u zelf?

Ook voor de komende periode wordt nog een toename van het aantal hulpvragers verwacht, zodat we graag in contact komen met potentiële gegadigden. Neem dan even contact op met de coördinatoren SHM Lansingerland: Arend de Jong (06 26793396) en Jeanette Philipse (06227533 06) of per mail.

Namens de diakenen een hartelijke groet,
Sylvia van den Bogerd