Zendingscommissie

Deze commissie heeft de opdracht om het doorgeven van de boodschap van de bijbel ver weg en dichtbij (zending) onder de aandacht van alle gemeenteleden te brengen. Door middel van voorlichting en bezinning probeert zij de zending levend te maken en te houden en actieve betrokkenheid bij zendingswerk te stimuleren.
Dit doet zij door o.m. informatie in het kerkblad, zendingsbladen in de hal van de kerk, organiseren van een zendingsavond, organiseren van een activiteitenweek waarvan de opbrengst bestemd wordt voor een zendingsproject, aandacht vragen voor de zendingsbussen, bidden voor het zendingswerk, contact onderhouden met zendingswerkers die door de gemeente ondersteund worden.
Voor het zendingswerk overzee werkt zij samen met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en Kerkinactie, voor de zending in eigen land met de IZB, Vereniging voor zending in Nederland.
De diverse zendingscollecten die in de gemeente gehouden worden, worden door de commissie voorbereid.

Hoe kunt u meedoen in het zendingswerk ?

Allereerst door te bidden voor het zendingswerk en de zendingswerkers.

Door actief met de zendingswerkers mee te leven, bijvoorbeeld door e-mails of kaarten te sturen. U kunt het werk financieel ondersteunen. U kunt een gift overmaken naar Rabobankrekening NL71RABO0106615939 met vermelding van het doel.

U kunt onbeschadigde ansichtkaarten (9×13 cm en 10×15 cm) en ruim afgeknipte onbeschadigde postzegels in een doos in de hal van de kerk doen. Verder zijn dubbele (vouw)kaarten en geboortekaartjes welkom. Niet bruikbaar zijn kerst- en nieuwjaarskaarten, beterschaps- en felicitatiekaarten. Ieder najaar kunt u het dagboek ‘Een handvol koren’ bestellen (ook in kalendervorm). Een handige hulp bij het dagelijks bijbel lezen. Bovendien steunt u door de aanschaf het werk van de GZB.

Het is belangrijk dat we allemaal getuigen van de boodschap van de bijbel in onze eigen omgeving. Als je werk ondersteunt in andere landen zou het vreemd zijn om diezelfde belangrijke boodschap niet te delen met uw buren, collega’s en familieleden. Voor vragen of inlichtingen:

Mirjam Bloom tel. 522 3101 of Hetty Zeelenberg, tel. 010-5218511