Verjaardagsfonds

Er bestaat in onze gemeente een verjaardagsfonds. Uit dit fonds zijn in de loop der jaren al vele mooie zaken bekostigd: nieuwe (tussen) gordijnen in de kerkzaal, renovatie van het catechisatielokaal, klimaatbeheersing in de bovenzalen van de kerk etc. In de komende jaren zullen de opbrengsten van het fonds opnieuw voor zulke zaken worden aangewend.

Hoe werkt het verjaardagsfonds:
Enkele dagen na uw verjaardag zal er een persoonlijke brief bij u bezorgd worden, waarin wij u allereerst van harte feliciteren met uw verjaardag en u als gemeentelid om een gift vragen. Voor het geven van uw bijdrage kunt u gebruikmaken van de bijgevoegde acceptgiro. De administratieve ondersteuning en coördinatie wordt verzorgd door de Fam. Gerritsen, tel: 5214986