Kerkdiensten

Zondag 18 november
In de ochtenddienst van deze zondag luisteren we opnieuw naar de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13. In het kader van ons jaarthema ‘Ruimte voor God’ gaat het ditmaal over ‘De verleiding van het leven’, aan de hand van de verzen 7 en 22. Daarin wordt gesproken over de distels die het zaad beletten te groeien en vrucht te dragen. Opnieuw iets dat te denken geeft…

De avonddienst wordt geleid door ds. Taco Koster uit Nieuw-Vennep. We wensen elkaar gezegende diensten toe!

Zondag 25 november (Laatste zondag kerkelijk jaar)
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar klinken de namen van hen die ons ontvallen zijn. Een kostbaar moment, waarin we mogen belijden dat zij in Gods hand zijn. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 8: “Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven (…) ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.” De dienst wordt geleid door Jan den Toom, onze kerkelijk werker. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat ook in de betrokkenheid bij begrafenissen en de pastorale zorg daar om heen. Daarom is het mooi dat hij deze dienst zal leiden.

De avonddienst wordt geleid door ds. Reijm, voorheen predikant in Alblasserdam, maar inmiddels onze buurman in Rotterdam Hillegersberg. Zegenrijke diensten gewenst! AT