Kerkdiensten

Goede Vrijdag
De dienst op de Goede Vrijdag begint om 19.30 uur. Het thema voor de dienst is: ‘Hij voor ons!’. We lezen verder in het Johannesevangelie (19:16b-37), het verhaal van Jezus’ lijden volgen we op de voet. En ieder detail heeft betekenis. Juist Johannes heeft daar oog voor en laat ons daarin delen. Zo ook het feit dat Zijn beenderen niet gebroken worden. Het is een teken van Hogerhand. Zo mogen we het evangelie ontvangen door te luisteren en door te proeven: de tekenen van brood en wijn die worden rondgedeeld. We zien er naar uit, samen één rondom Woord en sacrament. AT

Stille Zaterdag 20 april
In de week voor Pasen is er – naast de dienst op Goede Vrijdag – ook op de andere avonden een moment van overdenking; we komen als gemeente samen om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar is het thema ‘In Zijn voetspoor’. Dit hoofdthema zal tijdens de Stille Week iedere avond vanuit een andere invalshoek belicht worden. De samenkomst op zaterdag is van 19.15 uur tot ongeveer 19.45 uur.

Werkgroep Stille Week

Zondag 21 april (Eerste Paasdag)
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Met die woorden begroeten christenen elkaar traditioneel op deze Eerste Paasdag. Zoals gebruikelijk zijn er twee diensten: om 9.00 en 10.45 uur. Net als de afgelopen twee jaren kies ik ervoor om de beide diensten een verschillend accent te geven. De dienst van 9.00 uur zal een meer klassiek karakter hebben, terwijl de dienst van 10.45 uur een iets andere opzet zal hebben met meer ruimte voor vrije liederen. De verkondiging is hetzelfde. Het thema luidt: ‘Buut vrij!’, naar aanleiding van Johannes 20:1-18, vooral het laatste gedeelte waarin verteld wordt dat Maria Magdalena op zoek is naar Jezus. Het omgekeerde is ook waar: Christus zoekt ook haar!

In de avonddienst gaat ds. Guis uit Ridderkerk voor.

Vreugdevolle diensten gewenst rondom het evangelie van de Opgestane!

 

Zondag 28 april
Deze zondag begroeten we dr. H. Russcher uit Hendrik-Ido-Ambacht in de ochtenddienst en ds. Termaat uit Werkhoven in de avonddienst. Bij mijn weten gingen beide predikanten hier nog niet eerder voor. We heten ze van harte welkom. Goede diensten gewenst!

Zondag 5 mei
Een zondag met een bijzondere datum. Heel passend ook: de zondag is immers de Bevrijdingsdag bij uitstek! De ochtenddienst wordt geleid door ds. Van Wijk uit Sliedrecht. De avonddienst is een jeugddienst en deze staat onder leiding van ds. Ten Voorde uit Nunspeet. Ook voor deze zondag wensen we elkaar gezegende diensten toe! AT