Kerkdiensten

Zondag 21 juli
Op deze zondag wordt de ochtenddienst geleid door ds. Guis uit Ridderkerk. In de avonddienst zal ik zelf voorgaan. Zoals gebruikelijk lees ik in de zomerperiode graag uit de Psalmen. Ditmaal staat Psalm 4 centraal, een avondgebed. Mooi om samen rondom dit lied stil te worden.

Zondag 28 juli
Deze zondag in de zomervakantie zal een dienst zijn waarin de Heilige Doop bediend wordt. In de regel plannen we de doopdiensten om de vakantieperiode heen, maar in dit geval zorgt het er voor dat familie uit het buitenland de dienst kan bijwonen. In de verkondiging lezen we uit en luisteren we naar Psalm 105, een zogenaamde ‘historische’ Psalm. Een lied dus waarin uitvoerig de daden van de Here God genoemd worden. Waarom gebeurt dat? En wat kunnen wij daarvan leren? Het zijn vragen die terugkomen in deze dienst. Na de dienst is er gelegenheid de doopouders te feliciteren en Gods zegen toe te wensen!

De avonddienst wordt geleid door onze oud-predikant ds. Wisgerhof uit Amersfoort.

Zondag 4 augustus
In de ochtenddienst begroeten we ds. Verboom uit Rijnsburg als onze gastvoorganger. De avonddienst staat onder leiding van ds. Tramper uit Gouda.

Zondag 11 augustus
Deze zondag worden de diensten geleid door ds. Van de Wel uit Langbroek en ’s avonds door onze kerkelijk werker Jan den Toom.

Voor al deze diensten in de zomerperiode geldt dat we bidden om goede en gezegende diensten!

AT