Alpha Cursus 2023!

Op woensdag 18 januari 2023 willen we graag starten
met een nieuwe Alpha cursus.
De Alpha cursus wordt gegeven voor een ieder die (opnieuw) kennis wil
maken met het christelijk geloof. Ook als je al jaren in de kerk komt.
Door elkaar te ontmoeten, samen met elkaar in gesprek te gaan kun je
(opnieuw) ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
Graag zouden we u en jullie inschakelen bij het uitnodigen van deelnemers voor de cursus.
Een ieder kent vast iemand, die je het gunt om kennis te maken met de liefde van Jezus.
Gebed is een machtig en krachtig hulpmiddel om de ander te bereiken en zo de interesse te
wekken voor het Christelijk geloof.
Alpha Nederland heeft meegedacht om aan dit gebed handen en voeten te geven.
Door je aan te melden via https://bidden.alphanederland.org/ krijg je regelmatig een mailtje
met tips en gebeden om te bidden en uit te nodigen voor degene die je de Alpha cursus gunt.
Mooi om dit als gemeente samen te doen.
Voor vragen en/of aanmelden via mail of kijk eens op
www.alphanederland.org
Alvast bedankt voor het meebidden!
Het Alpha-team